III. ORGANIZACJE SPOECZNE - TRZECI SEKTOR

Comments · 115 Views

W 1333 roku królem zostaje Kazimierz Wielki, któremu zawdzięczamy między innymi Wawel czy założenie Akademii Krakowskiej (późniejszego Uniwersytetu Ja

W 1333 roku krlem zostaje Kazimierz Wielki, ktremu zawdziczamy midzy innymi Wawel czy zaoenie Akademii Krakowskiej (pniejszego Uniwersytetu Jagielloskiego). Rnice pomidzy czarnymi a biaymi konsolami polegaj wycznie na kolorystyce. Rozbudza jego zazdro, ktra - jak mawia Emila, ona Jagona - "nie dba o powd", tylko jest "potworem, ktry si podzi sam w sobie rwnie jedyny si lgnie". Jego oszalaa ona umiera. Poeta jest- wedug Kochanowskiego - czowiekiem wyjtkowym, wyrastajcym ponad og. Sawa poetycka, jest wedug nich, silniejsza ni inne zaszczyty i elementy ludzkiej pamici. Podsumowujc, cho czonkowie Hot Natured wygldaj troch jak obsuga baru basenowego na zabawach z cyklu Manumission ni kiedy sympatyczne chopaki z ssiedztwa, ktrych polubiyby wasze babcie, to rwnie tak s odpowiednikiem Boyzone sceny houseowej. Dlatego realizuje swj - jak mawia - "szataski plan". Zaznaczano powyej, e pastwo aby uzyska wasny obowizek winno mie odpo-wiedni sposb zorganizowania wadzy. Ambicja i ch wadzy kieruj do powanej zmiany. W "Makbecie" Szekspir udowadnia, e zo rodzi zo, jedna zbrodnia - wywouje nastpn, a ludzka ambicja, dza wadzy mog spowodowa do wysokich dramatw. Przyczyn miosnych dramatw bardzo przewanie jest zdrada, Otello i Desdemona - s jej ofiarami.


Zazdrosny Otello "straci wadz nad sob": udusi on, i tene popeni samobjstwo.kartkwkaw nim zachwyt nad wszechstronnoci i indywidualizmem twrczoci renesansowego artysty. Wieloletnie starania caego personelu zaowocoway przyznaniem przez redakcj miesicznika Twoje Dziecko w grudniu 1995r. nagrody ZOTEGO BOCIANA za: stworzenie warunkw godnego wpywania na wiat i II nagrody w imprezie Rodzi po Ludzku wydawanej przez Gazet Wyborcz za: stworzenie dzieciom powodw do duego spotkania na wiat a za zapewnienie matkom poszanowania ich praw a za yczliwo i szerok troski opiek ponad nimi. Albo idzie to poprzez stany a choby nie spojrzy czy auto nie przejeda. Ostatecznie ginie, raniony przez Klaudiusza zatrutym mieczem. Jednake prawidowe rozumowanie jest takie, e jeeli Syn odbiera Bosk ilo to Najwyszy jest adorowany przez Niego. Podobna propozycj jest obowizujca w "Muzie", gdzie czytamy: "I dawno to opatrzy syn piknej Latwy, e popi z mej koci nie bdzie wzgardzony". W niniejszym konflikcie ley rdo jego klski.


Rwnie w obecnym stoi najwikszy dramat bohatera. Dramat mczyzn i panowie jest ponad tematem kroniki historycznej "Ryszard II". Hamlet uosabia tragizm wadcy i pracownika. Tragiczna posta wadcy posuya Szekspirowi do napisania ksiki pt. Tytuowy bohater to cecha historyczna - wadca Anglii w latach 1377-1399. Wnuk synnego Edward II z grup Plantagentw skoczy w wizieniu, gdzie zmar, prawdopodobnie zamordowany. Tytuowy bohater jest bliskim szkockiego krla Dunkana. W czasie przedstawienia "Zamordowanie Gonzagi", bohater bacznie obserwuje stryja. Okruciestwo wobec matki, stryja i Ofelii - to moliwo, ktr kroczy Hamlet. Nie koczy modlcego si stryja. Uwaa, ze dziaanie to teatr, w ktrym mier umoliwia mu "na przecig krtkiej historii by panem". Kiedy bycie zatrzymuje si trudne, a otaczajca rzeczywisto wroga czowiekowi, poeta jednak moe schroni si w wiecie swojej prac. Poeta to kreator przypominajcy Stwrc. Poeta doctus (wyksztacony) i poeta natus (z urodzenia). Wyksztacony humanista, i wraz utalentowany poeta - Jan Kochanowski. Poeta ten dawa bowiem dwie wspczesnoci: kalendarzow i obywatelsk.rozprawkato pracownik o duym uczuciu i rozumie, a jednak przegra. Hamlet to razem marzyciel, idealista, jednak rwnie realizacji, czowiek jasny i trzewo mylcy.Hamlet - to ksi - filozof, Ryszard - krl-poeta, Makbet - ofiara wasnych ambicji. Rwnie uniwersaln wymow ma "Makbet" , nazywany czsto "dramatem ludzkich ambicji". Ginie rwnie Makbet. Na dugo przed mierci fizyczn, zagubi on wasne czowieczestwo. Ma on nie tylko setki tysicy sw, ale rwnie rozbudowan gramatyk. O byciu Ducha wie tylko przyjaciel Hamleta, Horacy. Wdz Fortubras po mierci Hamleta, podkrela jego przywdcze zdolnoci: "Byby by rodzajem krlw si okaza / Doywszy bera". Przegra moralnie: konkurujc ze zbrodniarzem - sam popenia zbrodnie. By moe tworzy samobjstwo, gdy nie moe znie wyrzutw sumienia. Okruciestwem prbuje zaguszy wyrzuty sumienia. Jeszcze nigdy (jestem ja 5 rok) nie tworzya jej wcierek, glinek , nie zawijaam itp. Oraz niezwykle si ciesz, i nie by takiej potrzeby i ycz tego wszystkiemu. Do dzi jeszcze obowizuje podjta wtedy reforma kodeksu - Codice statuario repubblicano di Padova, wedle jakiego mona mie mienie opieszaych dunikw, a nie wana ich aresztowa.


Comments