Kopiowanki Nr 18 - Od Kaina Do Chazarii - Ewangelios Nathanielski


Absolwenci tych studiów początkowo znajdują książkę w ZE Elwro, w pozycjach ZETO, w szkołach wyższych, zwłaszcza wrocławskich, w sektorze okrętowym. D

Absolwenci tych studiw pocztkowo znajduj ksik w ZE Elwro, w pozycjach ZETO, w szkoach wyszych, zwaszcza wrocawskich, w sektorze okrtowym. Do Warszawy wyjechay wic dwie grupy pracownikw Elwro, jedna do ZAM PAN, prowadzonego przez L. ukaszewicza, a druga do IBJ PAN, gdzie szkolenia prowadzi R. Marczyski. Pod koniec lat pidziesitych powstaj Zakady Elektroniczne Elwro, w jakich daj prac entuzjaci komputerw ze miejsca wrocawskiego, oraz na Uniwersytecie i Politechnice zaczynaj powstawa placwki naukowo-dydaktyczne, przygotowujce kadr dla tych sklepw oraz dla rnych placwek dawanych w komputery realizowane przez Elwro. I wanie problem: socjologia (ten jedyny wydzia co kognitywistyka, to byoby mi atwiej si przenie jakim cudem w I semestrze) czy warta rodowiska (bardziej przyszociowy a planowaa biologi, ktr mogabym poprawi w kolejnym roku). W roku 1969 ZON stawa si orodkiem obliczeniowym Wydziau Matematyki i Mechaniki UW (penic ale coraz role oglnouczelnian), a po zmienieniu tego najwyszego w Dzia Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW w 1975 roku zawarty w Orodek Informatyki.


W nowoczesnych latach ZON podlega Rektorowi Turskiemu, ktry by z tytuu jego kierownikiem, i wszystka kadra orodka zakadaa si z bardzo modych ludzi (studentw lub wieych absolwentw, przede wszystkim grupie metod numerycznych Uniwersytetu Warszawskiego; zastpc dyrektora w latach 1964-70 by Jan Madey). Z myli dyrektora Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocawskiego, Edwarda Marczewskiego, w 1962 roku jest przygotowana w niniejszym Instytucie Katedra Metod Numerycznych (KMN), w jakiej, i w czci ostatniego roku, zainstalowano angielsk maszyn Elliott 803. Stara to dopiero jedyna maszyna cyfrowa seryjnej produkcji tworzca w polskim szkolnictwie szerszym a jednoczenie jedna taka maszyna na Dolnym lsku. W1963 roku zostaje utworzona Katedra Konstrukcji Maszyn Cyfrowych (urzdzona w komputer UMC-1), ktr skania do 1968, do czasu przejcia do nowo tworzonego Instytutu Cybernetyki Technicznej. W 1970 roku, w znaczenie KMN, zostaje utworzony Zakad Metod Numerycznych i Instytucji Matematycznych (kierownikiem zostaje Roman Zuber) oraz Centrum Obliczeniowe (stosowane przez Ryszarda Wron). W ostatnim celu, teraz w 1959 utworzono Pracowni Matematyczn, natomiast w 1961 roku powsta Orodek Zastosowa Maszyn Cyfrowych (OZMC), ktrych gwnym kierownikiem zosta Roman Zuber.W Instytucie z okresem powsta zesp, stosowany przez M. M. Syso zesp zajmuje obecnie czoow ksik w kocu w dziedzinie powszechnej edukacji informatycznej. Jej realizacj przygotowa zesp konstrukcyjno-technologiczny pod kierunkiem Eugeniusza Bilskiego, wspomagany pracownikami ZKTiR PW. W OZMC opracowano obszerna bibliotek projektw i podprogramw dla maszyn Odra 1003 i 1013 oraz, pod kierunkiem J. Szczepkowicza, autokod MOST 1 dla tych maszyn. W tym okresie zbudowano pierwsze maszyny, Odra 1001, 1002 i 1003. Ta nowa bya wanym, seryjnie produkowanym naszym komputerem. Rwnolegle, konstruktorzy maszyn Odra 1003 i 1013, wzmocnieni now grup inynierw, wychowankw A. Kiliskiego z Politechniki Warszawskiej, pracowali nad Odr 1204 nowym standardem maszyny cyfrowej. Ponadto byo z kolejnym modelem, Odr 1002, jaka stanowia obecnie lepsze parametry, ale jeszcze nie ksztatowaa si do przemysowej produkcji (egzemplarz tej instytucje wybiera si w Muzeum Techniki w Stolicy). Prosto z uruchamianiem maszyn UMC 1, w Elwro rozwijano model maszyny Odra 1003, bardzo dojrzaej konstrukcji, o wanych walorach popularnych i planujcej technologiczne wymogi produkcji. W trakcie sporzdzania dokumentacji konstrukcyjnej tego dania poczyniono wiele modyfikacji i udoskonale w pocztkowym projekcie tak zaczy si prace nad budow modelu maszyny cyfrowej Odra 1001, pierwszego komputera stworzonego w Elwro.


W liczbie rzeczy naley wymieni wspprac z ZE Elwro. Rozpoczto wspprac i ze szkolnictwem rednim. Pocztkowo jednak, ze powodu na brak przygotowania do takiej pracy take dla zapewnienia regularnego dopywu rodkw pieninych do domu, rozpoczto masow produkcj kolejnych czynnikw elektronicznych: przecznikw kanaw i ukadw odchylania do odbiornikw TV oraz gowic UKF. Prowadzc prace nad udoskonalaniem maszyn typu Odra, dyrekcja Elwro doczya do wniosku, e maszyna UMC 1, ktrej projekt zosta opracowany w Domu Konstrukcji Telekomunikacyjnych i Radiofonii Politechniki Warszawskiej, stosowanym przez A. Kiliskiego, przyznaje si do pracy.rozprawkata powstaa w wielkim tempie, w ukadzie jednego roku. Od pocztku program tych przygotowa istnia w obecny metoda oparty o due wyksztacenie matematyczne i trzyma nauk zbuduj z wyksztaceniem wysokiej jakoci profesjonalistw informatyki. Proponowane przez Instytut programy studiw byy zwykle podejmowane przez Ministerstwo jako wane plany na uniwersyteckich kierunkach informatyki. Jednoczenie nastpia zmiana nazwy Wydziau na Matematyki, Informatyki i Mechaniki. W 1975 roku na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii powstaje samodzielny Instytut Informatyki.