WSZYSTKO O BRAMKARZACH :-D !!!! - Forum SFD

Comments · 130 Views

Stopień rozwoju Wikipedii można śledzić analizując wzrost wartości artykułów. Obszary Natura 2000 są pracować z kryterium zrównoważonego rozwoju na pl

Stopie rozwoju Wikipedii mona ledzi analizujc wzrost wartoci artykuw. Obszary Natura 2000 s pracowa z kryterium zrwnowaonego rozwoju na placach chronionych, co wiadczy, e prawdopodobne s tam okrelone formy gospodarowania, pod warunkiem, e nie sprawiaj one szkody przyrodzie. Nupedia zostaa otwarta 9 marca 2000 przez firm Bomis, Inc , ktra powodowaa portal internetowy. Nupedia miaa siedmiostopniowy proces recenzji przez wykwalifikowanych ekspertw danej brany, lecz pniej zaprezentowao si, i stanowi to zbyt wolny proces potwierdzania wiarygodnoci artykuw. Autorzy artykuw nie pragn liczy adnych formalnych wiedzy w poszczeglnej dziedzinie, aby edytowa artykuy, ponadto s powiadamiani, e ich koszt zapewne istnie "dowolnie edytowany i wdraany" przez jakiego. Artykuy wyjaniane to tylko niewielki odsetek oglnej liczby artykuw w konkretnej wersji jzykowej Wikipedii. adna z edycji jzykowych nie e istnie ograniczana hasami z kolejnej moliwoci jzykowej, a jeszcze aden z punktw o tym jedynym materiale nie musi - cho moe istnie - tumaczony z kolejnych. Do celu pierwszego roku ycia Wikipedia urosa do okoo 20 000 artykuw w 18 edycjach jzykowych. Obowizujca licencja udziela zezwolenia na kopiowanie, rozpowszechnianie i zmienianie treci artykuw Wikipedii razem z treciami Licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Unported lub dowolnej pniejszej jej wersji.


Dodatkowo, wiele edycji z szerok miar produktw jest do ma kwot uytkownikw; Wikipedie: krajowa oraz wosa maj nic artykuw ni hiszpaska, ale robi je nisza liczba staych edytorw.rozprawkato cikie? Na prawdopodobnie nie bardziej ni opanowanie wanych zasad fizyki! Duo kobiet, wykorzystujc moliwoci edytowania Wikipedii, wprowadza do hase nonsensowne zmiany lub leczy z nich historia. Gdy uytkownik wprowadza wasn podstawa do celu, zachowuje prawo autorskie do tego artykuu, lecz jednoczenie zgadza si bezwarunkowo a na jednak na udostpnienie naszej ksiki na danej licencji. Wikimedia Deutschland ma niewielkie prawo dysponowania tymi wskanikami na terenie Niemiec i kalkulowane jest wrczenie takich praw i innym, lokalnym oddziaom Wikimedia. Jednak czytanie wolne ma take swoje wartoci, zwaszcza gdy uczymy si jzyka obcego, poniewa w istotach syszymy czytany tekst. Poniewa ale kada edycja jest zapisana w sprawy danego hasa, wszelkie prby jego niszczenia potrafi by wykryte i usunite. Kada edycja jzykowa funkcjonuje w ramach bardzo wysokiej autonomii , ograniczonej pierwszymi i niepodlegajcymi dyskusji zasadami, wsplnymi dla ludzi wersji jzykowych, zwanymi "". Pod koniec roku 2002 roku obejmowaa ju 26 edycji jzykowych, 46 pod koniec 2003 i 161 pod koniec 2004. Nupedia i Wikipedia istniay rwnoczenie do 2003 roku, gdy wyczono na zawsze serwery Nupedii, i jej tematyk zostaa przekazana do Wikipedii.Wikipedia ma 14 milionw hase we caych wersjach jzykowych, w wspczesnym rwnie 3,4 mln hase w klas angielskiej oraz ponad 0,7 mln hase w wersji polskiej . Znak zosta dostrzeony w USA 10 styczniahttps://tekstyz.pl/artykul/5818/zredaguj-w-dwoch-lub-trzech-zdaniach-wprowadzenie-do-tematu-rozprawki . Ochrona znaku towarowego przyznana zostaa 16 grudnia 2004 w Japonii oraz 20 stycznia 2005 w dziedzinie krajw Unii Europejskiej . 17 wrzenia 2004 Fundacja Wikimedia zoya wniosek do amerykaskiego urzdu patentowego, aby zarejestrowa sowo Wikipedia oraz jej logo jako znaki towarowe . Uatwia to sprawdzenie kadej wersji artykuu za ich porwnywanie. Proces bycia zawartoci Wikipedii porzdkowany jest wyborem wymaga i myli dziaajcych doboru oraz redagowania akcje i tytuw hase. Aktywni edytorzy czsto maj swoje "listy obserwowanych" hase na dobre ich problemy po to, by na bieco kontrolowa ich zmiany, wliczajc w ostatnie co, dyskusje czy potencjalne wandalizmy. Moliwo edycji potrafi by natomiast czasowo zablokowana (lub maa, na przykad do tylko zalogowanych uytkownikw) ze wzgldu na liczne wandalizmy lub wojny edycyjne.


Nie zazwyczaj jednak rodzina prawidowo wypenia funkcje przyjte przez spoeczestwo. Na odpowiednim pomyle wolnego dostpu, nie opartym ale na wiki, istnia projekt GNUPedia . Wikipedia - wielojzyczny projekt internetowej encyklopedii wykonujcej na zasadzie otwartej treci . Po 15 czerwca 2009 Wikipedia dowiadczyam na licencj CC-BY-SA 3.0, wydan przez Creative Commons . Na starcie Nupedia obowizywaa w oparciu o swoj licencj o okreli Nupedia Open Content License, pniej przesza na licencj GNU FDL na yczenie Richarda Stallmana . Do 15 czerwca 2009 Wikipedia bya dawana w oparciu o licencj GNU Free Documentation License , bdc pewn spord wielu licencji praw autorskich typu copyleft , ktre powoduj na samodzieln redystrybucj, pisanie prac pochodnych i komercyjne wykorzystanie zawartoci. Wikipedia moe liczy artykuy za ich aktualizacje z wasnych rde, ktre traktuj tej samej licencji. Wikipedia powstaa 15 stycznia 2001 roku jako projekt pomocniczy pisanej przez koneserw i dzi ju niebdcej Nupedii . Wikipedia powstaa jako projekt uzupeniajcy dla Nupedii , darmowej encyklopedii internetowej, w jakiej produkty potrafiy stanowi opracowywane przez kadego, a planoway by cile sprawdzane i krytykowane przez grup wybranych ekspertw, podobnie kiedy zatem si dzieje w wypadku edycji encyklopedii tradycyjnych (ksikowych). Moecie pastwo dowolnie ciy i sucha radia zarwno za pomoc tradycyjnych odbiornikw oraz internetowo.


Informatyka ledcza to zesp czynnoci, produkowanych z wykorzystaniem rozwiza programowo - sprztowych, chodzcych do ujawniania, pozyskiwania oraz analizy artykuw wychodzcych z opinie cyfrowych nonikw danych. Zawarto Wikipedii bya cytowana oraz kopiowana przez setki stron dziki kopiom podstaw informacji oraz wykorzystywana na wykadach, w sztukach i konferencjach. Geografia fizyczna podaje przegld warunkw danych pewnemu krajowi z przyrody, a historyczna poucza, jak sobie czowiek oprcz tych powodw radzi a jakie pitno wycisn na ziemi sw rol historyczn. Wszystkie wersje jzykowe musz dawa si podstawowym zasadom, jak "neutralny punkt widzenia". Wszystkie "niewolne" materiay traktowane s razem z amerykaskim prawem dozwolonego uytku (ang. fair use). W naszej Wikipedii trwaa debata albo nie pozwoli na umieszczanie grafik zgodnie z naszym prawem dozwolonego uytku , lecz po konsultacji z prawnikami wykazaoby si to trudne. Pomimo tego, e cay tekst Wikipedii jest tani na swobodnej licencji, pewien procent plan i odgosw w poszczeglnych Wikipediach nie jest podawany w oparciu o wolne licencje.


Comments