พระราชสังวราภิมณฑ์ หรือหลวงปู่โต๊ะ อยู่ในสมณเพศมาตั้งแต่อายุได้ 17 ปี ท่านได้เล่าเรียนพระธรรมวินัย มีค

17 94 2524 7 5 "" 09.00 . 09.55 93 10 22
100

..2468 13 7 8 6 , , 2520 ( 1) ()
Comments